Jako część naszych starań, aby otworzyć nowe rynki i utworzyć nowe możliwości dobrze płatnej pracy dla wykwalifikowanych ludzi, badamy możliwość utworzenia ram regulacyjnych dla kryptowalut, które są szokującą nowością w dzisiejszych czasach, gdzie okazja bycia innowacyjnym i ustanowienie punktu odniesienia dla innowacyjnych rynków finansowych jest otwarta dla każdego kraju bez względu na poziom rozwoju. (Tirana Times, 2018)